PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Drie Pandjes kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Drie Pandjes en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Drie Pandjes verstrekt.
De Drie Pandjes kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

WAAROM WIJ DEZE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen als we u telefonisch niet kunnen bereiken.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN

De Drie Pandjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om die doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Drie Pandjes worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De Drie Pandjes maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en/of voor advertentie doeleinden via Google. Ook kunnen wij gebruik maken van remarketing advertenties op basis van uw websitebezoek.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar -en door Google opgeslagen op- servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De Drie Pandjes heeft Google geen toestemming gegeven om de, via onze website verkregen, Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dedriepandjes.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De Drie Pandjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.. De website van De Drie Pandjes maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie zou willen over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@dedriepandjes.nl
www.dedriepandjes.nl is een website van InDenKleinenHap BV.

Wij zijn als volgt te bereiken:
Post- vestigingsadres: Langestraat 95-97
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67635148
Telefoon: +31(0)33 303 4357
E-mailadres: info@dedriepandjes.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.